UAH
насос горячего масла +350 С
Premium Business
Reviews: 3
BTS INZhINIRING

bơm dầu nóng + 350C

bơm dầu nóng + 350C

Bơm nhiệt độ cao 350 C, các máy bơm dầu nóng, bơm sản phẩm nóng.


Dầu bơm để điều chỉnh nhiệt, như một chất làm mát trong nhiệt vòng lặp sử dụng dầu. Làm việc nhiệt độ nhiệt là 300 ° C. Nhiệt được thiết kế để làm nóng khuôn và calenders được sử dụng trong các quá trình công nghiệp khác nhau, kể cả trong khuôn, đùn và rèn.

Not found
LiveInternet

Mô tả

Насосы высокотемпературные 350 С ,насосы для горячего масла,насосы горячих продуктов. -Насос для масляных термостатов ,в качестве теплоносителя в контуре термостатов используется масло. Рабочая температура термостата составляет 300 °С. Термостаты разработаны для нагрева пресс-форм и каландров и используются в различных промышленных процессах, в том числе при литье, в экструзии и ковке.